top of page

FAQ

FAQ
 • Kan ik ook bijkomende onderdelen bestellen?
  Jazeker. Bezorg ons de nodige informatie en we werken een offerte voor je uit.
 • Kan ik bij jullie ook terecht als particulier?
  Ja. Neem contact op en leer ons je vraag en project kennen.
 • Kan ik nabestellen?
  Jazeker, dankzij ons archief zijn de tekeningen nooit verloren en kan u snel voorzien worden van nieuwe onderdelen.
 • Wat is thermische oxidatie?
  Dit is een proces waarbij de afvallucht wordt verhit tot hoge temperaturen, waardoor de verontreinigende stoffen worden afgebroken tot onschadelijke stoffen, zoals waterdamp en koolstofdioxide. Dit proces wordt vaak toegepast op afvallucht met hoge concentraties aan organische verontreinigingen.
 • Wat is een CE keuring?
  De CE-keuring is het proces waarbij de conformiteit van het product met de geldende EU-richtlijnen wordt beoordeeld. De specifieke procedures voor de CE-keuring kunnen verschillen afhankelijk van het type product en de betreffende richtlijnen. Over het algemeen omvat de CE-keuring het volgende: Identificatie van de toepasselijke richtlijnen: De fabrikant moet vaststellen welke EU-richtlijnen van toepassing zijn op het product. Dit hangt af van het type product en de beoogde markt. Conformiteitsevaluatie: De fabrikant moet beoordelen of het product voldoet aan de essentiële eisen die worden gesteld in de relevante EU-richtlijnen. Dit kan onder andere inhouden dat er tests worden uitgevoerd, technische documentatie wordt opgesteld en risicobeoordelingen worden uitgevoerd. Certificering of zelfcertificering: Afhankelijk van de richtlijnen kan het nodig zijn dat een onafhankelijke instantie, een zogenaamde notified body, de conformiteit van het product beoordeelt. In andere gevallen kan de fabrikant zelf een conformiteitsverklaring opstellen op basis van de uitgevoerde evaluatie. Het aanbrengen van de CE-markering: Als het product succesvol de conformiteitsbeoordeling heeft doorlopen, kan de fabrikant de CE-markering aanbrengen op het product, de verpakking en/of de bijbehorende documentatie. De CE-markering moet duidelijk leesbaar, zichtbaar en onuitwisbaar zijn. Het is belangrijk op te merken dat de CE-markering en de CE-keuring specifiek gelden binnen de EER en niet noodzakelijkerwijs erkend worden buiten dit gebied. Andere landen kunnen hun eigen certificeringsvereisten hebben. Het proces van CE-keuring en het verkrijgen van de CE-markering kan complex zijn. Het is daarom raadzaam om een specialist in te schakelen die bekend is met de relevante richtlijnen en procedures om ervoor te zorgen dat het product correct wordt geëvalueerd en gecertificeerd voor de Europese markt.
 • Wat is het keuringsmechanisme?
  Het doel van een keuringsmechanisme is om ervoor te zorgen dat producten die op de markt worden gebracht, voldoen aan de geldende normen en voorschriften om de veiligheid van de consumenten te waarborgen. Het biedt een systeem van kwaliteitscontrole en zorgt ervoor dat producten die niet aan de vereisten voldoen, worden geïdentificeerd en indien nodig worden geweigerd of aangepast voordat ze op de markt worden gebracht.
 • Wat betekent Return on Investment (ROI)?
  Return on Investment (ROI) is een financiële ratio die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een investering te meten in verhouding tot de kosten ervan. Het is een veelgebruikte maatstaf om de efficiëntie en het rendement van een investering te beoordelen. ROI wordt meestal uitgedrukt als een percentage of een verhouding. De formule voor het berekenen van ROI is als volgt: ROI = (Nettowinst / Investering) x 100 Het resultaat van de ROI-berekening geeft aan hoeveel winst (of verlies) een investering heeft opgeleverd in verhouding tot de kosten ervan. Een positieve ROI geeft aan dat de investering winstgevend is, terwijl een negatieve ROI aangeeft dat de investering verliesgevend is. Het is belangrijk op te merken dat ROI op zichzelf geen volledig beeld geeft van de levensvatbaarheid van een investering. Het houdt geen rekening met andere factoren zoals de tijdshorizon van de investering, het risiconiveau en de mogelijke alternatieve investeringsmogelijkheden. Daarom is het raadzaam om ROI te gebruiken in combinatie met andere financiële analysemethoden om een beter inzicht te krijgen in de potentiële rendabiliteit van een investering.
 • Wat is het verschil tussen thermovormen en vacuümvormen?
  Wanneer men spreek over thermovormen of vacuümvormen refereert ment over het algemeen naar dezelfde techniek maar er is wél een verschil. Thermovormen omvat alle kunststof bewerkende technieken waarbij door middel van warmte een thermoplastische kunststof vervormt wordt. Specifiek naar vacuümvormen gekeken is dit de techniek waarbij er een thermoplastische kunststof gevormd wordt door middel van het vacuüm trekken van een kunststof plaat of folie om een mal. Een materiaal dat niet luchtdicht is kan dus per definitie niet gevacuümvormd zijn. Het niet luchtdichte materiaal kan echter wel gethermovormd zijn. Een verwarmde, plastische kunststof plaat wordt door middel van een vacuüm om een matrijs heen gezogen. De basis van elke vacuümvorm is dus altijd een kunststof plaat’

Eenvoudig nabestellen of bijbestellen is onze troef bij veel ondernemingen.
 
Investeer in je tekeningen en win tijd en geld door duurzaam samen te werken.

Wij streven naar het opbouwen van een robuust netwerk van betrouwbare leveranciers, waarbij we hechte en langdurige samenwerkingen aangaan.  

bottom of page